Disclaimer

Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat atau mempunyai sebarang soalan mengenai penafian tapak kami, sila hubungi kami melalui e-mel di Kenalan.

Segala maklumat di laman net ini diterbitkan dengan suci hati dan hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Https://donttellthedonot.Blogspot.Com/ tidak membuat sebarang jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Apa-apa tindakan yang anda ambil atas maklumat yang anda temukan di laman internet ini (https://donttellthedonot.Blogspot.Com/), adalah dengan risiko anda sendiri.

Https://donttellthedonot.Blogspot.Com/ tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian dan / atau ganti rugi yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dari laman internet kami, anda boleh melawati tapak web lain dengan mengikuti link ke tapak luar tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan yang berkualiti kepada laman internet yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman net ini. Pautan ini ke laman internet lain tidak menyiratkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman net ini. Pemilik tapak dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami mempunyai peluang untuk menghapuskan pautan yang mungkin 'buruk'.

Sila juga sedar bahawa apabila anda meninggalkan laman internet kami, tapak lain mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi yang berbeza yang berada di luar kawalan kami. Pastikan anda menyemak Dasar Privasi dari laman-laman ini serta "Syarat Perkhidmatan" mereka sebelum terlibat dalam sebarang perniagaan atau memuat naik sebarang maklumat.

Persetujuan
Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Kemas kini
Penafian laman net ini dikemaskinikan terakhir pada: Ahad, 14 Julai, 2019